[CNCL2019] - Họp lớp lần 1 học kỳ 2 2022-2023

on .

Chào các bạn,
 
Khoa chuyển thông tin họp lớpCNCL2019 như sau:
 
- Thời gian: 19h30, Thứ 3, ngày 28 tháng 02 năm 2023 (Thứ 3).
- Địa điểm: Online qua MS Teams. Mã gia nhập: j4gfj7r
 
Nội dung: Tư vấn về việc đăng ký và thực hiện KLTN + định hướng học tập học kỳ cuối.
 
Trân trọng./.
CVHT Lưu Thanh Sơn.