Kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP)

on .

Kính gửi các sinh viên
 
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyến đến các bạn thông tin về trường ĐH KHXH&NV có Giới thiệu kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP).
 
Thông tin chi tiết theo CV đính kèm.
 
Trân trọng cảm ơn./.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.
 
 
Attachments:
Download this file (20_XHNV_HCTH 03_03_2023.PDF)20_XHNV_HCTH 03_03_2023.PDF[ ]1584 kB