HỘI THAO SINH VIÊN NĂM 2023

on .

Kính gửi các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, thông báo in về hội thao sinh viên, Tháng 3, Môn Bóng chuyền

1. Lịch thi đấu

 

2.. Danh sách sinh viên tham gia

3. Danh sách CTV

 

Các bạn có tên trong danh sách trên sẽ được công điểm rèn luyện.

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.