KTTT_KLTN_KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG HK II NH 2022 - 2023

on .

Hi các bạn sinh viên,

 
Khoa KH&KTTT chuyển đến các bạn kết quả xét duyệt đề cương tại LINK KQ xét duyệt đề cương.
 
Các bạn thực hiện các nội dung sau:
- Chỉnh sửa, cập nhật nội dung đề cương theo góp ý của Giảng viên xét duyệt;
- Nộp bản mềm các file đề cương và file giải trình tại FORM KLTN CSDC_HK2 2223 và nộp bảng giấy có chữ ký GVHD về VP Khoa (E10.2).
 
Hạn chót hoàn tất các nội dung trên: Đến hết ngày 24/03/2023.
 
Nếu ngoài giờ hành chính, các bạn có thể chuyển vào hòm thư và thông báo qua email (hòm thư của Khoa trước phòng TCHC (họp thư số 03 hàng 01).
 
Lưu ý:
  • Tên đề tài (Tiếng Việt và Tiếng Anh): VIẾT CHỮ IN HOA;
  • Học hàm, học vị: Tiến sĩ là TS., Thạc sĩ là ThS. Ví dụ: TS. Nguyễn Văn A, ThS. Trần Thị B;
  • Tên file: Hedaotao_DECUONGKLTN_MSSV1_MSSV2.pdf, Ví dụ: CQUI_DECUONGKLTN_12345678_12345679.pdf;
  • Sai quy định sẽ không được chấp nhận (Cả trong điền form và trong file pdf).
Trân trọng./.
C.Thảo.