Thông báo Họp lớp KHDL2019 định kỳ lần 1 học kỳ 2 năm học 2022-2023 và xét ĐRL

on .

Chào các em,


Khoa KH&KTTT chuyển thông báo học lớp KHDL2019 như sau:
 
- Thời gian: Tối thứ 3 ngày 28/03/2023 lúc 20h00.
Họp online qua MS Teams của lớp.
- Nội dung: Họp lớp định kỳ lần 1 học kỳ 2 năm học 2022-2023 của lớp. Nắm bắt tình hình học tập sinh viên trong lớp. Trả lời một số câu hỏi, thắc mắc của sinh viên trong lớp. Thông báo một số thông tin quan trọng khác. Họp lớp xét ĐRL nên bắt buộc tham gia họp lớp và các em nhớ đọc thông báo, xem điểm rèn luyện của mình: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023
Các em nhớ xem kỹ các mục trong đrl, đặc biệt mục cộng/trừ Bảo hiểm y tế. Đây là mục ảnh hưởng trực tiếp đến học bổng và vinh danh sinh viên học tốt. Điểm học tập để xét điểm rèn luyện cho sinh viên P.CTSV sẽ chốt ngày 7.4.
 
Trân trọng,
CVHT - Tạ Thu Thủy.