V/v Họp lớp định kỳ lần 2 của HK2 2022-2023

on .

Chào các bạn sinh viên,
 
Khoa KH&KTTT chuyển đến các bạn sinh viên thông tin họp lớp định kỳ lần 2 lớp CNCL2021.1 và CNCL2021.2 của HK2, 2022-2023  như sau:
 
         + Thời gian: 14h00, Chủ nhật,  ngày 21 tháng 05 năm 2023;
         + Địa điểm: Online qua MS TEAM, code: rtv7se4
 
Trân trọng thông tin đến các bạn sinh viên,
 
CVHT. Huỳnh Văn Tín.