NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo danh sách xử lý học vụ năm học 2013-2014

on .

Phòng Đào tạo Đại học dựa trên kết quả của học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2013-2014 đã lập danh sách các sinh viên dự kiến buộc cảnh cáo hoặc buộc thôi học.  
 
Bộ môn thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm Nộp đơn trình bày ý kiến (thắc mắc), kiến nghị hoặc xin hạ mức kỷ luật về cho Cố vấn học tập. Trong đơn có ý kiến xác nhận của Phụ huynh, ý kiến của Cố vấn học tập, Trưởng Bộ môn.
 
Thời hạn từ nay đến hết ngày 28/10/2014
Attachments:
Download this file (HV_XuLyKyLuat_KTTT_CC_14_10_24.xls)HV_XuLyKyLuat_KTTT_CC_14_10_24.xls[ ]32 kB