NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông tin Lớp Trưởng các lớp khóa 2018

on .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNCL2018.1: Bạn Phạm Lê Chí Bảo _ MSSV 18520495 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNCL2018.2: Bạn Lê Minh Tài _ MSSV 18521359 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNTT2018: Bạn Bùi Minh Hiếu _ MSSV 18520732 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNTT2018: Bạn Nguyễn Thị Thắm _ MSSV 18521384 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Các bạn khóa 2018 muốn xin thêm thông tin từ Lớp Trưởng của lớp mình vui lòng gửi email cho các bạn để xin.

Trân trọng.

Buổi gặp mặt Tân sinh viên khóa 2018 của Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

on .

Sáng ngày 24/08/2018, vào lúc 8h00 đã diễn ra buổi gặp mặt Tân sinh viên khóa 2018 của Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

Được tổ chức tại Giảng đường 1 của Trường đại học CNTT, với sự tham gia của gần 300 bạn tân sinh viên khóa 2018 gồm các lớp CNTT2018, CLCN2018, KHDL2018.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi gặp gỡ Tân sinh viên này:

Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh - Trưởng Bộ môn phát biểu, trao đổi giải đáp các câu hỏi của các bạn sinh viên.

Thông báo chiêu sinh mở lớp Luyện thi TOEIC

on .

Kính gửi Các Khoa/Bộ môn, Thầy/Cô và các bạn sinh viên, 

Trung tâm ngoại ngữ hiện nay có chiêu sinh khóa 02 luyện thi TOEIC . Trung tâm kính nhờ các Khoa/Bộ môn/Thầy/Cô chia sẻ thông tin khóa luyện thi rộng rãi đến sinh viên.
Trung tâm ngoại ngữ chân thành cảm ơn các Khoa/Bộ bộ/Thầy/Cô hỗ trợ.
Trân trọng.