NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Sinh hoạt học thuật Bộ môn KH&KTTT ngày 29/12/2016

on .

Để chuẩn bị tốt cho công tác sinh hoạt học thuật nhằm rèn luyện nâng cao trình độ nghiên cứu chuyên môn và hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của GV, NCV. Bộ môn KH&KTTT đã tổ chức thực hiện SEMINAR SINH HOẠT HỌC THUẬT như sau:
- Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ 15 sáng ngày
29/12/2016.
- Địa điểm: Phòng A112.
- Nội dung chương trình:

 - Một số hình ảnh lưu niệm:

 

 

 

Ảnh: Ngọc Tân. Bài: Thu Thủy.