Một số hình ảnh Seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú (lần 2)

on .

Sáng nay lúc 8h50 ngày 05/11/2020, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin tổ chức buổi seminar học thuật lần thứ hai luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú với đề tài "Nghiên cứu môn hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng" với sự tham gia của Quý Thầy/Cô và các bạn NCS. Sau buổi báo cáo tổng quan về luận án lần thứ nhất, NCS Phạm Thế Anh Phú đã cải thiện luận án theo góp ý của quý Thầy/Cô và nhận được các nhận xét tích cực từ quý Thầy/Cô.

Một số hình ảnh buổi báo cáo:

Seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú (lần 2)

on .

+  Tên Luận án: "Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng". 

+  Địa điểm: phòng E10.3.

+  Thời gian bắt đầu: 8h30, thứ 5 ngày 5/11/2020, NCS trình bày tối đa 30 phút.

+  Phần 2:

-- Các hạn chế của các tác giả trước (tóm tắt P1).

-- Các đề xuất của tác giả.

-- So sánh sự khác biệt về lý thuyết và thực nghiệm của tác giả với các công trình của tác giả khác.

-- Bình luận.

Seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú

on .

Sáng nay lúc 9h30 ngày 02/10/2020, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin tổ chức buổi seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú với đề tài "Nghiên cứu môn hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng" với sự tham gia của Quý Thầy/Cô và các bạn NCS. Sau khi báo cáo tổng quan về luận án, NCS Phạm Thế Anh Phú đã được Quý Thầy/Cô đóng góp ý kiến và cho nhận xét để luận án được hoàn thiện hơn.

Một số hình ảnh buổi báo cáo:

Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Cầm

on .

Sáng ngày 18/9/2020, nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Cầm đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin trước Hội đồng bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài luận án “Phát hiện nguy cơ thất thoát thông tin trên điện thoại di động Android” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Anh Tuấn và TS. Phạm Văn Hậu.

Đến tham dự buỗi Lễ có sự tham gia của giảng viên hướng dẫn cùng một số bạn bè, đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh. Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và các kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Cầm trong quá trình thực hiện đề tài.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở ngại của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Xin chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Cầm đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và chúc mừng hai thầy hướng dẫn TS. Nguyễn Anh Tuấn và TS. Phan Văn Hậu.

Hội đồng tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Cầm cùng hai thầy hướng dẫn TS. Nguyễn Anh Tuấn và TS. Phạm Văn Hậu.

Thông báo Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Tấn Cầm

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với:

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tấn Cầm

- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Mã số: 62 48 02 01 (9 48 02 01).

- Tên đề tài luận án: Phát hiện nguy cơ thất thoát thông tin trên điện thoại di động Android.

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 18 tháng 9 năm 2020.

- Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp của Hội đồng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.