Thời gian và địa điểm xét tuyển trình độ dự bị tiến sĩ (Tiểu Ban chuyên môn 1)

on .

Thời gian và địa điểm xét tuyển trình độ dự bị tiến sĩ 

Kính gửi quý Thầy, các Ứng viên ngành KHMT và CNTT,
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy và các Ứng viên thời gian và địa điểm xét tuyển trình độ dự bị tiến sĩ như sau:
 
- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00, Thứ 4, ngày 16 tháng 11 năm 2022.
 
- Địa điểm: Phòng họp A114 - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
 
- Các Ứng viên có mặt tại phòng xét tuyển lúc 12 giờ 45 để chuẩn bị máy tính và file báo cáo.
 

Hội đồng đánh giá chuyên đề 2 của NCS Phan Thế Duy

on .

THÔNG TIN BUỔI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ 2

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông tin họp Hội đồng đánh giá chuyên đề 2 của NCS.
 
Thời gian họp: 13 giờ 30, thứ 3, ngày 15 tháng 11 năm 2022.
 
Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG Tp.HCM.
 
Người báo cáo: NCS Phan Thế Duy.

Thành phần Hội đồng:

Trân trọng thông tin đến quý Thầy/Cô./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CỦA NCS PHAN HỒNG TRUNG

on .

THÔNG TIN BUỔI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ 3
 
Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông tin họp Hội đồng đánh giá chuyên đề 3 của NCS.
 
Thời gian họp: 14 giờ 00, Thứ 5, ngày 29 tháng 9 năm 2022.
 
Họp trực tuyến bằng: Microsoft Teams.
 
Người báo cáo: NCS Phan Hồng Trung.

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CỦA NCS PHAN HỒ VIẾT TRƯỜNG

on .

Thông tin buổi báo cáo:
  • Tên chuyên đề: "Sinh câu hỏi tự động từ văn bản".
  • Thời gian: 14 giờ 00 Chiều thứ 7, ngày 09/04/2022.
  • Người báo cáo: NCS Phan Hồ Viết Trường.
  • GVHD: PGS.TS. Đỗ Phúc.

Trân trọng.

Thông tin các Hội nghị/Hội thảo/Tạp chí khoa học năm 2022

on .

Chào các bạn NCS,

Khoa KH&KTTT chia sẻ đến các bạn thông tin các Hội nghị/Hội thảo/Tạp chí khoa học năm 2022:

- Hội nghị ACIIDS (Hạng B): https://aciids.pwr.edu.pl/2022/dates.php
- Hội nghị KSEM (Hạng B): https://ksem22.smart-conf.net/
- Hội nghị SOMET (Hạng C): https://www.somet2022.com/
- Hội nghị RIVF: https://rivf2022.huflit.edu.vn/
- Hội nghị KSE: https://kse2022.tbd.edu.vn/
- PACLIC 2022 (Hạng B): https://www.paclic2022.net/
- ICCCI 2022 (Hạng B): https://iccci.pwr.edu.pl/2022/
- NLDB 2022 (Hạng C): https://nldb2022.prhlt.upv.es/
Hội thảo Quốc gia thường niên "Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT": https://vnict.vn/
 
Có rất nhiều hệ khuyến nghị để đưa ra những gợi ý tạp chí phù hợp với bài báo. Các bạn chỉ cần nhập vào tiêu đề/tóm tắt (abstract)/từ khoá (keywords)/... các hệ thống sẽ gợi ý cho chúng ta hàng loạt tạp chí phù hợp (kèm theo các thông số đánh giá tạp chí rõ ràng).
Ngay khi bài báo bị tạp chí từ chối (reject), tạp chí thuộc các nhà xuất bản lớn (Springer, Elsevier, ...) cũng có các ứng dụng Transfer Service/Transfer Manager hỗ trợ tìm và gợi ý cho chúng ta nên nộp những tạp chí nào phù hợp hơn.
 
Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn NCS tìm được những tạp chí phù hợp.

Trân trọng.