NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ NCS NGÀNH CNTT 06/2017

on .

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017 như sau:

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ: (xem file đính kèm)

Kết quả xét tuyển tiến sĩ: (xem file đính kèm).

Đăng ký phúc khảo tại : https://docs.google.com/a/uit.edu.vn/forms/d/1Mq_Ka1HdCGEtsy-pqPddPWh8o5DCPUULiE7rzFpAeBQ/edit

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trân trọng.

Link: http://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/ket-qua-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2017