NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Sinh hoạt học thuật Bộ môn 04/08/2017

on .

Kính mời các Thầy/Cô dự buổi sinh hoạt học thuật của Bộ môn. 

Nội dung báo cáo: Tổng quan về BigData.
 
Người trình bày: ThS. Việt Ngữ.
 
Thời gian: 8h30, ngày thứ 6, 04/08/2017, phòng A311 trường ĐH CNTT.
 
Cám ơn Thầy/Cô.