NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ UIT 2017

on .

- Session 1 (Phòng A.116, Tòa nhà A)
 • A Method for Representation Logic Programming by Linear Algebra-NCS. Nguyễn Đình Hiển
 • Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Về Mô Hình Tìm Kiếm Văn Bản Tiếng Việt Dựa Trên Ngữ Nghĩa - NCS. Đỗ Thị Thanh Tuyền
 • Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Về Phương Pháp Lập Luận Để Trả Lời Câu Hỏi "Tại Sao" Tiếng Việt - NCS. Nguyễn Trọng Chỉnh
 • Phân Lớp Ảnh Đa Đặc Trưng và Ứng Dụng - NCS. Trần Sơn Hải
- Session 2 (Phòng đọc 2 - Thư viện, Tòa nhà A)
 • Building a Measure to Integrate Into a Hybrid Data Mining Method to Analyze the Risk of Customer - NCS. Đoàn Huấn
 • Tiểu luận Tổng quan “Hiện thực năng lực biểu đạt nội dung thông tin bằng tiếng Việt cho máy tính” - NCS. Trần Trung
 • Detect sensitive data leakage detection in pre-installed applications of Android custom ROMs - NCS. Nguyễn Tấn Cầm
 • SWUN-MINER: PHƯƠNG PHÁP MỚI KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN CÓ TRỌNG SỐ HỮU ÍCH - NCS. Bùi Danh Hường
Xin lưu ý các Anh Chị có báo cáo trong các oral session:
 • Các session sẽ được tổ chức song song.
 • Mỗi báo cáo tối đa 15 phút, bao gồm hỏi đáp.
 • Các báo cáo đã được gửi tới (có thể cần hiệu chỉnh nếu có yêu cầu của session chair và BTC) sẽ được in trong e-proceeding hội nghị.
Các Anh Chị NCS khác thu xếp tham dự các oral session. Sau khi kết thúc oral session, các NCS đã gửi poster sẽ chuyển sang poster session để trình bày kết quả NC tại vị trí poster của mình cho các Thầy Cô, khách mời, khách tham quan. Nước uống và trái cây sẽ được phục vụ suốt buổi. Poster đã được BTC in sẵn và đặt dọc hành lang từ Phòng A.116 tới Thư viện (Tòa nhà A).

Sau đây là toàn bộ chương trình Hội nghị, nếu các Anh Chị thu xếp được có thể tham gia từ phiên sáng.

Thời gian: 7h30 - 16h15 ngày 06/10/2017
+ Địa điểm: Phòng A116, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
+ Chi tiết chương trình hội nghị 
 
Phiên sáng: (Phòng A116)
 • 07:30 - 08:00: Đón khách 
 • 08:00 - 08:15: Khai mạc hội nghị
 • 08:15 - 09:00: Báo cáo mời phiên toàn thể 1 (Data Science), PGS. TS. Đỗ Phúc.
 • 09:00 - 09:45: Báo cáo mời phiên toàn thể 2 (IoT & Smart Environments), PGS. TS. Lê Trung Quân.
 • 09:45 - 10:00: Coffee Break
 • 10:00 - 11:30: Giới thiệu các chủ đề nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu tại UIT.
Phiên chiều:
 • 13:30 - 14:30: Parallel Sessions - Báo cáo Nghiên cứu sinh (02 sessions, Phòng A116 và Thư viện Trường)
  • 14:30 - 16:00: Poster Session (*) + Coffee.
 • 16:00 - 16:15: Bế mạc hội nghị

Xin cảm ơn quý Thầy Cô và các Anh Chị.