NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Tiểu ban xét tuyển dự bị tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin năm 2017 (tiếp theo)

on .

Tiểu ban gồm:
 
Thầy TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, 
Thầy PGS.TS Lê Trung Quân, 
Thầy TS. Nguyễn Anh Tuấn
 
tham gia Tiểu ban chuyên môn xét tuyển dự bị tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin năm 2017 như sau:

- Thời gian: 9 giờ, thứ năm ngày 26/10/2017.

- Địa điểm: Phòng A112, Tòa nhà A, Trường ĐHCNTT.

Tên ứng viên: Phan Thế Duy.

Tên đề tài: Xây dựng nền tảng phục vụ kiểm thử an toàn thông minh.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hậu.
 
- Bản đề cương sẽ được gửi đến các Quý Thầy sau.
 

Trân trọng,
TM Ban Thư ký,
Đỗ Thị Tuyết Minh.