NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thư mời tham dự báo cáo học thuật của NCS. Nguyễn Tấn Cầm

on .

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin trân trọng thông báo về việc tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01" của NCS. Nguyễn Tấn Cầm để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

-         Thời gian: 10 giờ 00, sáng thứ sáu, ngày 11/05/2018.

-         Địa điểm: Phòng A.114, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Kính mong quý Thầy/Cô dành thời gian tham dự và đóng góp các ý kiến để NCS hoàn thành tốt luận án.

Tên luận án: ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ THẤT THOÁT THÔNG TIN NHẠY CẢM TRÊN THIẾT BỊ ANDROID

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Phạm Văn Hậu

Nội dung báo cáo:

(1)  Giới thiệu bài toán.

(2)  Hướng tiếp cận hiện tại và thách thức.

(3)  Mục tiêu và hướng tiếp cận của luận án.

(4)  Các công bố khoa học.

(5)  Kết luận và hướng phát triển.

Quý Thầy/Cô có thể xem bản đầy đủ luận án tiến sĩ tại văn phòng Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin (Phòng A.311). 

Trân trọng kính mời,

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.