NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Báo cáo lần 3 cho NCS.Nguyễn Tấn Cầm

on .

Kính gửi các Thầy, Cô, các Nghiên cứu sinh, 

Khoa KHKTTT tổ chức báo cáo lần 3 cho NCS.Nguyễn Tấn Cầm trước khi bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn.
 
Nay Khoa kính mời các Thầy, Cô, Nghiên cứu sinh tham gia hội đồng góp ý cho NCS. Cầm.
 
Thời gian: 15h, ngày 26/12/2018.
 
Địa điểm: Phòng 5.1, 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp Hồ Chí Minh.
 
Tên luận án "Đánh Giá Nguy Cơ Thất Thoát Thông Tin Nhạy Cảm Trên Thiết Bị Android"

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn; TS. Phạm Văn Hậu. 

Cám ơn các Thầy, Cô, Nghiên cứu sinh.

Trân trọng.