Sinh hoạt học thuật cho NCS

on .

Kính gửi Quý Thầy/Cô, các bạn Nghiên cứu sinh, 

Để chuẩn bị seminar lần 2 cho NCS. Phạm Thế Anh Phú, Khoa KHKTTT tổ chức sinh hoạt học thuật:
 
Địa điểm: phòng E10.3.
Thời gian: 13h30 chiều thứ 6, ngày 01/03/2019.
Người báo cáo:  NCS. Phạm Thế Anh Phú.
Chủ đề: "Cải tiến mô hình khai phá mạng thông tin không đồng nhất có xét đến yếu tố tương đồng trong chủ đề giữa các thực thể trong mạng thông tin".
 
Trân trọng.