Sinh hoạt chuyên môn "Phân tích và trực quan dữ liệu" ngày 15/11

on .

Kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật với thông tin cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 9h00, 15/11/2019.
  2. Địa điểm: Phòng E10.3.
  3. Nội dung: Các chủ đề trong Phân tích và trực quan dữ liệu.
  4. Báo cáo viên: ThS. Phạm Thế Sơn.
Trân trọng kính mời,
Kiệt.