Tiểu ban chuyên môn xét tuyển trình độ tiến sĩ và dự bị tiến sĩ đợt 1 năm 2020

on .

Thời gian họp:
 
- Tiểu ban xét tuyển NCS: bắt đầu lúc 08h30, ngày 03/7/2020.
- Tiểu ban xét tuyển Dự bị NCS: bắt đầu lúc 10h00, ngày 03/7/2020.
 
Địa điểm họp: Phòng họp A114, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.