ICT Conferences in 2020 in Vietnam (as of July 5, 2020)

on .

#

Tên sự kiện

(CFP, link)

Viết tắt

(link)

Ngày tổ chức

Hạn gửi bài

Địa điểm.
Cơ quan tổ chức, phối hợp

1.       

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin"

FAIR 2020

08-09/10/2020

15/08/2020

Nha Trang. VASTVUSTA và Trường ĐH Nha Trang

2.       

The 13th Int'l Conference on Advanced Technologies for Communications

ATC 2020

Oct. 08-10, 2020

July 12, 2020

Nha Trang, Vietnam. IEEEREV & TCU

3.       

The 14th Int'l Conference on Research, Innovation and Vision for the Future

RIVF 2020

Oct. 14-15, 2020

Jan. 31, 2020

HCMC, Vietnam. IEEERMIT-VN

4.       

The 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation 

PACLIC 2020

Oct. 24-26, 2020

July 12, 2020

Hanoi, Vietnam.

PACLICHUS

5.       

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"

@ 2020

05-06/11/2020

15/07/2020

Hạ Long. VASTIOITTrường ĐH Hạ Long

6.       

The 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering

KSE 2020

Nov. 12-14, 2020

July 29, 2020

Can Tho, Vietnam. IEEECTU & VNU-UET

7.       

The 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science

NICS 2020

Nov. 26-27, 2020

Aug. 03, 2020

HCMC, Vietnam. HCMUSNAFOSTEDMOST.

8.       

The 16th IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems

APCCAS 2020

Dec. 08-10, 2020

Aug. 01, 2020

Ha Long bay, Vietnam,

IEEEVNU-UET

9.       

Hội nghị quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin: “Công nghệ nghe nhìn và đa phương tiện trong chuyển đổi số.”

REV-ECIT 2020

19/12/2020

20/09/2020

Hanoi. REVARFM

Attachments:
Download this file (SuKienICT2020-2021(05July2020).pdf)SuKienICT2020-2021(05July2020).pdf[ ]161 kB