Thông báo Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Tấn Cầm

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đối với:

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tấn Cầm

- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Mã số: 62 48 02 01 (9 48 02 01).

- Tên đề tài luận án: Phát hiện nguy cơ thất thoát thông tin trên điện thoại di động Android.

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 18 tháng 9 năm 2020.

- Địa điểm: Phòng A116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự phiên họp của Hội đồng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.