Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Cầm

on .

Sáng ngày 18/9/2020, nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Cầm đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin trước Hội đồng bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài luận án “Phát hiện nguy cơ thất thoát thông tin trên điện thoại di động Android” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Anh Tuấn và TS. Phạm Văn Hậu.

Đến tham dự buỗi Lễ có sự tham gia của giảng viên hướng dẫn cùng một số bạn bè, đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh. Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và các kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Cầm trong quá trình thực hiện đề tài.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở ngại của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Xin chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Cầm đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và chúc mừng hai thầy hướng dẫn TS. Nguyễn Anh Tuấn và TS. Phan Văn Hậu.

Hội đồng tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Cầm cùng hai thầy hướng dẫn TS. Nguyễn Anh Tuấn và TS. Phạm Văn Hậu.

TS. Nguyễn Anh Tuấn và TS. Phạm Văn Hậu tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh.

ThS. Nguyễn Văn Kiệt - Phó Trưởng Khoa KH&KTTT đại diện Khoa tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh.

Quý Thầy/Cô đồng nghiệp, bạn bè và người thân của nghiên cứu sinh chung vui và chụp hình lưu niệm.