Seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú

Sáng nay lúc 9h30 ngày 02/10/2020, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin tổ chức buổi seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú với đề tài "Nghiên cứu môn hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng" với sự tham gia của Quý Thầy/Cô và các bạn NCS. Sau khi báo cáo tổng quan về luận án, NCS Phạm Thế Anh Phú đã được Quý Thầy/Cô đóng góp ý kiến và cho nhận xét để luận án được hoàn thiện hơn.

Một số hình ảnh buổi báo cáo:

Cảm ơn Quý Thầy/Cô và các bạn đã đến tham dự.