Một số hình ảnh Seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú (lần 2)

on .

Sáng nay lúc 8h50 ngày 05/11/2020, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin tổ chức buổi seminar học thuật lần thứ hai luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú với đề tài "Nghiên cứu môn hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng" với sự tham gia của Quý Thầy/Cô và các bạn NCS. Sau buổi báo cáo tổng quan về luận án lần thứ nhất, NCS Phạm Thế Anh Phú đã cải thiện luận án theo góp ý của quý Thầy/Cô và nhận được các nhận xét tích cực từ quý Thầy/Cô.

Một số hình ảnh buổi báo cáo: