Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Phạm Thế Anh Phú

on .

Chiều ngày 25/2/2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho NCS Phạm Thế Anh Phú, chuyên ngành Công nghệ Thông tin, đề tài luận án: "Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng" với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Đỗ Phúc.

Hội đồng cấp cơ sở chấm Luận án Tiến sĩ bao gồm: GS.TS Phan Thị Tươi –  Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh – thư ký Hội đồng; các phản biện gồm: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiên; PGS.TS. Quản Thành Thơ  và 03 ủy viên: PGS.TS Đỗ Phúc, TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân, TS. Dương Minh Đức.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, GS.TS Phan Thị Tươi thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS Phạm Thế Anh Phú bảo vệ thành công luận án và đồng ý cho NCS tiếp tục bảo vệ LATS cấp Trường.

NCS Phạm Thế Anh Phú trình bày những kết quả đạt được của luận án

 

Các thành viên Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá luận án

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh - Trưởng Khoa KH&KTTT tặng hoa chúc mừng NCS Phạm Thế Anh Phú

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án