Một số hình ảnh buổi họp nhóm NCS ngày 09/04/2021

on .