Về việc tham dự Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2021 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

on .

Chào các anh/chị nghiên cứu sinh,
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo về việc tham dự Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2021 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin như sau: Các NCS sẽ phải tham gia hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2021 của Trường tổ chức vào ngày 02/6/2021.
 
Mỗi NCS sẽ được báo cáo 10 -15 phút, góp ý 5 -10 phút trong phiên oral và sau đó là phiên poster. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nghiên cứu của NCS với bên ngoài - và cơ hội để nhận feedback từ các chuyên gia. 
 
Nội dung có thể là về một bài báo đã đăng, về proposal, etc - có thể trùng với các kết quả công bố trước đó. ĐVCM chịu trách nhiệm tổ chức các phiên báo cáo và mời các nhà khoa học tham gia hội đồng nhận xét. Do đó, đối với các NCS đây là hoạt động bắt buộc và đây cũng là căn cứ để Hội đồng Xử lý học vụ xem xét các trường hợp đặc biệt.
 
Nếu NCS nào không tham gia được, vui lòng viết đơn nêu rõ lý do và có xác nhận của CBHD gửi về Phòng.
 
Link thông báo xem tại đây:
 
 
Trân trọng.
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN.