Phiên NCS - Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh 06. 2021

on .

Phiên báo cáo dành cho NCS  bắt đầu lúc 19h; 8.6.2021.
 
Hội đồng NCS ngành CNTT gồm:
 
PGS.TS Đỗ Phúc.
PGS.TS Lê Trung Quân.
TS. Phạm Văn Hậu.
TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh.
 
Thứ tự báo cáo:
 
1. Nguyễn Anh Tuấn.
2. Phan Thế Duy.
3. Phan Trung.
4. Phan Truong.
 
Thời gian mỗi báo cáo: [10-15] phút, hội đồng góp ý 15 phút.