Lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường của Nghiên cứu sinh Phạm Thế Anh Phú

on .

 Sáng ngày 07/12/2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường  cho NCS Phạm Thế Anh Phú, chuyên ngành Công nghệ Thông tin, đề tài luận án: "Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng" với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Đỗ Phúc.

Xin chúc mừng nghiên cứu sinh Phạm Thế Anh Phú đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và chúc mừng thầy hướng dẫn PGS. TS Đỗ Phúc. Chúc mừng Khoa Khoa học và kỹ thuật thông tin.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án: