SEMINAR HỌC THUẬT: SINH CÂU HỎI TỰ ĐỘNG TỪ VĂN BẢN

on .

+ Tên luận án: Phát triển mô hình lập luận trên đồ thị tri thức cho hệ tư vấn tự động
 
+ Tên chuyên đề 1: Sinh câu hỏi tự động từ văn bản
 
+ Người trình bày: Phan Hồ Viết Trường
 
+ Thời gian: Thứ 3, 19h00 ngày 22/02/2022
 
+ Hình thức: Online
 
+ Thời lượng: 20 phút