Thông tin các Hội nghị/Hội thảo/Tạp chí khoa học năm 2022

on .

Chào các bạn NCS,

Khoa KH&KTTT chia sẻ đến các bạn thông tin các Hội nghị/Hội thảo/Tạp chí khoa học năm 2022:

- Hội nghị ACIIDS (Hạng B): https://aciids.pwr.edu.pl/2022/dates.php
- Hội nghị KSEM (Hạng B): https://ksem22.smart-conf.net/
- Hội nghị SOMET (Hạng C): https://www.somet2022.com/
- Hội nghị RIVF: https://rivf2022.huflit.edu.vn/
- Hội nghị KSE: https://kse2022.tbd.edu.vn/
- PACLIC 2022 (Hạng B): https://www.paclic2022.net/
- ICCCI 2022 (Hạng B): https://iccci.pwr.edu.pl/2022/
- NLDB 2022 (Hạng C): https://nldb2022.prhlt.upv.es/
Hội thảo Quốc gia thường niên "Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT": https://vnict.vn/
 
Có rất nhiều hệ khuyến nghị để đưa ra những gợi ý tạp chí phù hợp với bài báo. Các bạn chỉ cần nhập vào tiêu đề/tóm tắt (abstract)/từ khoá (keywords)/... các hệ thống sẽ gợi ý cho chúng ta hàng loạt tạp chí phù hợp (kèm theo các thông số đánh giá tạp chí rõ ràng).
Ngay khi bài báo bị tạp chí từ chối (reject), tạp chí thuộc các nhà xuất bản lớn (Springer, Elsevier, ...) cũng có các ứng dụng Transfer Service/Transfer Manager hỗ trợ tìm và gợi ý cho chúng ta nên nộp những tạp chí nào phù hợp hơn.
 
Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn NCS tìm được những tạp chí phù hợp.

Trân trọng.