BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CỦA NCS PHAN HỒ VIẾT TRƯỜNG

on .

Thông tin buổi báo cáo:
  • Tên chuyên đề: "Sinh câu hỏi tự động từ văn bản".
  • Thời gian: 14 giờ 00 Chiều thứ 7, ngày 09/04/2022.
  • Người báo cáo: NCS Phan Hồ Viết Trường.
  • GVHD: PGS.TS. Đỗ Phúc.

Trân trọng.