Hội đồng đánh giá chuyên đề 2 của NCS Phan Thế Duy

on .

THÔNG TIN BUỔI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ 2

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông tin họp Hội đồng đánh giá chuyên đề 2 của NCS.
 
Thời gian họp: 13 giờ 30, thứ 3, ngày 15 tháng 11 năm 2022.
 
Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG Tp.HCM.
 
Người báo cáo: NCS Phan Thế Duy.

Thành phần Hội đồng:

Trân trọng thông tin đến quý Thầy/Cô./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.