Thời gian và địa điểm xét tuyển trình độ dự bị tiến sĩ (Tiểu Ban chuyên môn 1)

on .

Thời gian và địa điểm xét tuyển trình độ dự bị tiến sĩ 

Kính gửi quý Thầy, các Ứng viên ngành KHMT và CNTT,
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy và các Ứng viên thời gian và địa điểm xét tuyển trình độ dự bị tiến sĩ như sau:
 
- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00, Thứ 4, ngày 16 tháng 11 năm 2022.
 
- Địa điểm: Phòng họp A114 - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
 
- Các Ứng viên có mặt tại phòng xét tuyển lúc 12 giờ 45 để chuẩn bị máy tính và file báo cáo.