Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2022

on .

Chào các anh/chị nghiên cứu sinh Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo về việc tham dự Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2022 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin như sau:

- Các NCS sẽ phải tham gia hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2022 của Trường tổ chức vào ngày 14/12/2022.

- Trường sẽ tổ chức một phiên báo cáo dành cho các NCS để đánh giá tiến độ, kết quả. Đơn vị chuyên môn sẽ tổ chức hội đồng để đánh giá - nhận xét - góp ý về tiến độ, kết quả của NCS. Đối tượng là các NCS đã nhập học từ 6 tháng trở lên, kể cả các NCS đã xin ra tự do nhưng chưa tổ chức seminar học thuật (tức là chưa nộp luận án). 

Các trường hợp vắng cần phải có lí do và xác nhận của CBHD gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN trước ngày 12/12/2022. Trường sẽ căn cứ vào biên bản họp của hội đồng, thái độ và tiến độ của NCS để xét xử lý học vụ cho các đợt tới ví dụ như gia hạn, xin phép ra tự do, xin phép bảo vệ. Do đó, các NCS lưu ý và tránh tình trạng khiếu nại sau này. 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.