6th International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition || Quy Nhon, Oct 5-6, 2023 In

on .

Kính gửi quý Thầy/Cô
 
Hội nghị MAPR 2023 đã thông báo gia hạn thời gian nộp bài của 1st round đến 25/04/2023. Đề nghị quý Thầy/Cô xem xét gửi bài cho hội nghị MAPR và đăng ký đề tài cơ sở.
 
Các hội nghị MAPR từ 2018 - 2022 đã được nằm trong danh mục Scopus
 
viber_image_2023-04-19_14-45-53-258.jpg
Trân trọng./.