NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Sinh hoạt học thuật BM tháng 04/2018

on .

Kính mời thầy cô dự buổi sinh hoạt học thuật của BM. 

Chủ đề: Data Science
 
Người trình bày: PGS.TS Đỗ Phúc.
 
Phòng A311, thời gian: 10h45, ngày thứ tư 11.4.2018.
 
Trân trọng.

Tiểu ban xét tuyển dự bị tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin năm 2017 (tiếp theo)

on .

Tiểu ban gồm:
 
Thầy TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, 
Thầy PGS.TS Lê Trung Quân, 
Thầy TS. Nguyễn Anh Tuấn
 
tham gia Tiểu ban chuyên môn xét tuyển dự bị tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin năm 2017 như sau:

- Thời gian: 9 giờ, thứ năm ngày 26/10/2017.

- Địa điểm: Phòng A112, Tòa nhà A, Trường ĐHCNTT.

Tên ứng viên: Phan Thế Duy.

Tên đề tài: Xây dựng nền tảng phục vụ kiểm thử an toàn thông minh.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hậu.
 
- Bản đề cương sẽ được gửi đến các Quý Thầy sau.
 

Trân trọng,
TM Ban Thư ký,
Đỗ Thị Tuyết Minh.

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2017

on .

Tiểu ban gồm:
 
TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, 
TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, 
TS. Dương Minh Đức 

- Thời gian: 10 giờ, thứ hai ngày 23/10/2017.

- Địa điểm: Phòng A112, Tòa nhà A, Trường ĐHCNTT.

Tên ứng viên: Phạm Thế Anh Phú.

Tên đề tài: Khai thác tri thức trong mạng thông tin đa tạp hỗ trơ tư vấn nghiên cứu khoa học.

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Phúc.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ UIT 2017

on .

- Session 1 (Phòng A.116, Tòa nhà A)
 • A Method for Representation Logic Programming by Linear Algebra-NCS. Nguyễn Đình Hiển
 • Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Về Mô Hình Tìm Kiếm Văn Bản Tiếng Việt Dựa Trên Ngữ Nghĩa - NCS. Đỗ Thị Thanh Tuyền
 • Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Về Phương Pháp Lập Luận Để Trả Lời Câu Hỏi "Tại Sao" Tiếng Việt - NCS. Nguyễn Trọng Chỉnh
 • Phân Lớp Ảnh Đa Đặc Trưng và Ứng Dụng - NCS. Trần Sơn Hải
- Session 2 (Phòng đọc 2 - Thư viện, Tòa nhà A)
 • Building a Measure to Integrate Into a Hybrid Data Mining Method to Analyze the Risk of Customer - NCS. Đoàn Huấn
 • Tiểu luận Tổng quan “Hiện thực năng lực biểu đạt nội dung thông tin bằng tiếng Việt cho máy tính” - NCS. Trần Trung
 • Detect sensitive data leakage detection in pre-installed applications of Android custom ROMs - NCS. Nguyễn Tấn Cầm
 • SWUN-MINER: PHƯƠNG PHÁP MỚI KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN CÓ TRỌNG SỐ HỮU ÍCH - NCS. Bùi Danh Hường
Xin lưu ý các Anh Chị có báo cáo trong các oral session:
 • Các session sẽ được tổ chức song song.
 • Mỗi báo cáo tối đa 15 phút, bao gồm hỏi đáp.
 • Các báo cáo đã được gửi tới (có thể cần hiệu chỉnh nếu có yêu cầu của session chair và BTC) sẽ được in trong e-proceeding hội nghị.
Các Anh Chị NCS khác thu xếp tham dự các oral session. Sau khi kết thúc oral session, các NCS đã gửi poster sẽ chuyển sang poster session để trình bày kết quả NC tại vị trí poster của mình cho các Thầy Cô, khách mời, khách tham quan. Nước uống và trái cây sẽ được phục vụ suốt buổi. Poster đã được BTC in sẵn và đặt dọc hành lang từ Phòng A.116 tới Thư viện (Tòa nhà A).

Sau đây là toàn bộ chương trình Hội nghị, nếu các Anh Chị thu xếp được có thể tham gia từ phiên sáng.

Thời gian: 7h30 - 16h15 ngày 06/10/2017
+ Địa điểm: Phòng A116, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
+ Chi tiết chương trình hội nghị 
 
Phiên sáng: (Phòng A116)
 • 07:30 - 08:00: Đón khách 
 • 08:00 - 08:15: Khai mạc hội nghị
 • 08:15 - 09:00: Báo cáo mời phiên toàn thể 1 (Data Science), PGS. TS. Đỗ Phúc.
 • 09:00 - 09:45: Báo cáo mời phiên toàn thể 2 (IoT & Smart Environments), PGS. TS. Lê Trung Quân.
 • 09:45 - 10:00: Coffee Break
 • 10:00 - 11:30: Giới thiệu các chủ đề nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu tại UIT.
Phiên chiều:
 • 13:30 - 14:30: Parallel Sessions - Báo cáo Nghiên cứu sinh (02 sessions, Phòng A116 và Thư viện Trường)
  • 14:30 - 16:00: Poster Session (*) + Coffee.
 • 16:00 - 16:15: Bế mạc hội nghị

Xin cảm ơn quý Thầy Cô và các Anh Chị.

Những mặt trái của xếp hạng đại học

on .

Các trường sẽ chạy đua, chỉ chú trọng tiêu chí có trong bảng xếp hạng mà bỏ rơi nhiều yếu tố khác tạo nên một đại học tử tế. 

Đánh giá xếp hạng đại học trên thế giới là việc khó khăn, có nhiều bất cập và gây nhiều tranh cãi. Ở đây tôi xin liệt kê một số vấn đề chính đã được đưa ra.

Trước hết là khó khăn, tốn kém trong việc thu thập số liệu sao cho đầy đủ, chính xác. Một hướng giải quyết khá thú vị là yêu cầu các trường được đánh giá tự nộp số liệu. Các đơn vị đánh giá chỉ kiểm tra xem số liệu đó có đầy đủ và trung thực không, chấm điểm minh bạch cho số liệu đó, thì đỡ tốn công hơn nhiều so với phải tự đi tìm. Trừ điểm (hoặc không cho vào danh sách đánh giá) những trường nào đưa thiếu số liệu, hay bị phát hiện không trung thực.