NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 - 2017

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG-HCM) thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017 như sau:
I. NGÀNH TUYỂN SINH
1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01
2. Ngành Công nghệ Thông tin, mã số 62 48 02 01
II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển.
III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Văn bằng:
- Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng sau:
• Người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy 8.0 (theo thang điểm 10) trở lên;
• Người tốt nghiệp đại học chính quy loại khá có điểm trung bình tích lũy 7.5 trở lên (theo thang điểm 10) và có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước quy định;
• Người tốt nghiệp chương trình giảng dạy môn học không yêu cầu thực hiện luận văn thạc sĩ phải có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quy định;

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG-HCM) thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017 như sau:
I. NGÀNH TUYỂN SINH
1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01
2. Ngành Công nghệ Thông tin, mã số 62 48 02 01
II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển.
III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Văn bằng:
- Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng sau:
• Người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy 8.0 (theo thang điểm 10) trở lên;
• Người tốt nghiệp đại học chính quy loại khá có điểm trung bình tích lũy 7.5 trở lên (theo thang điểm 10) và có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước quy định;
• Người tốt nghiệp chương trình giảng dạy môn học không yêu cầu thực hiện luận văn thạc sĩ phải có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quy định;
- Người dự tuyển là tác giả ít nhất một bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Danh mục tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành do Trường quy định và thông báo rộng rãi trước kỳ tuyển sinh;
- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo quy định tại bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH STT Chứng chỉ Trình độ 1 TOEFL iBT 45 2 IELTS 5 3 Cambridge examination CAE 45 PET Pass with Distinction
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Sinh hoạt học thuật Bộ môn 04/08/2017

on .

Kính mời các Thầy/Cô dự buổi sinh hoạt học thuật của Bộ môn. 

Nội dung báo cáo: Tổng quan về BigData.
 
Người trình bày: ThS. Việt Ngữ.
 
Thời gian: 8h30, ngày thứ 6, 04/08/2017, phòng A311 trường ĐH CNTT.
 
Cám ơn Thầy/Cô.

Bảo vệ Chuyên đề Tiến sĩ thứ ba của NCS. Nguyễn Tấn Cầm

on .

Thời gian: Sáng thứ tư, 08giờ30 đến 10giờ00, ngày 28 tháng 06 năm 2017.

Địa điểm: Phòng A.311

Hội đồng:

STT Thành viên Vai trò
1 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh       Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Tuấn Nam Ủy viên thư ký
3 TS. Võ Văn Khang Ủy viên

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ NCS NGÀNH CNTT 06/2017

on .

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017 như sau:

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ: (xem file đính kèm)

Kết quả xét tuyển tiến sĩ: (xem file đính kèm).

Đăng ký phúc khảo tại : https://docs.google.com/a/uit.edu.vn/forms/d/1Mq_Ka1HdCGEtsy-pqPddPWh8o5DCPUULiE7rzFpAeBQ/edit

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trân trọng.

Link: http://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/ket-qua-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2017