Tiểu ban chuyên môn xét tuyển trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2017

on .

Tiểu ban gồm:
 
TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, 
TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, 
TS. Dương Minh Đức 

- Thời gian: 10 giờ, thứ hai ngày 23/10/2017.

- Địa điểm: Phòng A112, Tòa nhà A, Trường ĐHCNTT.

Tên ứng viên: Phạm Thế Anh Phú.

Tên đề tài: Khai thác tri thức trong mạng thông tin đa tạp hỗ trơ tư vấn nghiên cứu khoa học.

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Phúc.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ UIT 2017

on .

- Session 1 (Phòng A.116, Tòa nhà A)
 • A Method for Representation Logic Programming by Linear Algebra-NCS. Nguyễn Đình Hiển
 • Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Về Mô Hình Tìm Kiếm Văn Bản Tiếng Việt Dựa Trên Ngữ Nghĩa - NCS. Đỗ Thị Thanh Tuyền
 • Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Về Phương Pháp Lập Luận Để Trả Lời Câu Hỏi "Tại Sao" Tiếng Việt - NCS. Nguyễn Trọng Chỉnh
 • Phân Lớp Ảnh Đa Đặc Trưng và Ứng Dụng - NCS. Trần Sơn Hải
- Session 2 (Phòng đọc 2 - Thư viện, Tòa nhà A)
 • Building a Measure to Integrate Into a Hybrid Data Mining Method to Analyze the Risk of Customer - NCS. Đoàn Huấn
 • Tiểu luận Tổng quan “Hiện thực năng lực biểu đạt nội dung thông tin bằng tiếng Việt cho máy tính” - NCS. Trần Trung
 • Detect sensitive data leakage detection in pre-installed applications of Android custom ROMs - NCS. Nguyễn Tấn Cầm
 • SWUN-MINER: PHƯƠNG PHÁP MỚI KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN CÓ TRỌNG SỐ HỮU ÍCH - NCS. Bùi Danh Hường
Xin lưu ý các Anh Chị có báo cáo trong các oral session:
 • Các session sẽ được tổ chức song song.
 • Mỗi báo cáo tối đa 15 phút, bao gồm hỏi đáp.
 • Các báo cáo đã được gửi tới (có thể cần hiệu chỉnh nếu có yêu cầu của session chair và BTC) sẽ được in trong e-proceeding hội nghị.
Các Anh Chị NCS khác thu xếp tham dự các oral session. Sau khi kết thúc oral session, các NCS đã gửi poster sẽ chuyển sang poster session để trình bày kết quả NC tại vị trí poster của mình cho các Thầy Cô, khách mời, khách tham quan. Nước uống và trái cây sẽ được phục vụ suốt buổi. Poster đã được BTC in sẵn và đặt dọc hành lang từ Phòng A.116 tới Thư viện (Tòa nhà A).

Sau đây là toàn bộ chương trình Hội nghị, nếu các Anh Chị thu xếp được có thể tham gia từ phiên sáng.

Thời gian: 7h30 - 16h15 ngày 06/10/2017
+ Địa điểm: Phòng A116, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
+ Chi tiết chương trình hội nghị 
 
Phiên sáng: (Phòng A116)
 • 07:30 - 08:00: Đón khách 
 • 08:00 - 08:15: Khai mạc hội nghị
 • 08:15 - 09:00: Báo cáo mời phiên toàn thể 1 (Data Science), PGS. TS. Đỗ Phúc.
 • 09:00 - 09:45: Báo cáo mời phiên toàn thể 2 (IoT & Smart Environments), PGS. TS. Lê Trung Quân.
 • 09:45 - 10:00: Coffee Break
 • 10:00 - 11:30: Giới thiệu các chủ đề nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu tại UIT.
Phiên chiều:
 • 13:30 - 14:30: Parallel Sessions - Báo cáo Nghiên cứu sinh (02 sessions, Phòng A116 và Thư viện Trường)
  • 14:30 - 16:00: Poster Session (*) + Coffee.
 • 16:00 - 16:15: Bế mạc hội nghị

Xin cảm ơn quý Thầy Cô và các Anh Chị.

Những mặt trái của xếp hạng đại học

on .

Các trường sẽ chạy đua, chỉ chú trọng tiêu chí có trong bảng xếp hạng mà bỏ rơi nhiều yếu tố khác tạo nên một đại học tử tế. 

Đánh giá xếp hạng đại học trên thế giới là việc khó khăn, có nhiều bất cập và gây nhiều tranh cãi. Ở đây tôi xin liệt kê một số vấn đề chính đã được đưa ra.

Trước hết là khó khăn, tốn kém trong việc thu thập số liệu sao cho đầy đủ, chính xác. Một hướng giải quyết khá thú vị là yêu cầu các trường được đánh giá tự nộp số liệu. Các đơn vị đánh giá chỉ kiểm tra xem số liệu đó có đầy đủ và trung thực không, chấm điểm minh bạch cho số liệu đó, thì đỡ tốn công hơn nhiều so với phải tự đi tìm. Trừ điểm (hoặc không cho vào danh sách đánh giá) những trường nào đưa thiếu số liệu, hay bị phát hiện không trung thực.

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 - 2017

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG-HCM) thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017 như sau:
I. NGÀNH TUYỂN SINH
1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01
2. Ngành Công nghệ Thông tin, mã số 62 48 02 01
II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển.
III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Văn bằng:
- Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng sau:
• Người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy 8.0 (theo thang điểm 10) trở lên;
• Người tốt nghiệp đại học chính quy loại khá có điểm trung bình tích lũy 7.5 trở lên (theo thang điểm 10) và có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước quy định;
• Người tốt nghiệp chương trình giảng dạy môn học không yêu cầu thực hiện luận văn thạc sĩ phải có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quy định;

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG-HCM) thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017 như sau:
I. NGÀNH TUYỂN SINH
1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01
2. Ngành Công nghệ Thông tin, mã số 62 48 02 01
II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển.
III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Văn bằng:
- Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng sau:
• Người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy 8.0 (theo thang điểm 10) trở lên;
• Người tốt nghiệp đại học chính quy loại khá có điểm trung bình tích lũy 7.5 trở lên (theo thang điểm 10) và có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước quy định;
• Người tốt nghiệp chương trình giảng dạy môn học không yêu cầu thực hiện luận văn thạc sĩ phải có ít nhất một công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quy định;
- Người dự tuyển là tác giả ít nhất một bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Danh mục tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành do Trường quy định và thông báo rộng rãi trước kỳ tuyển sinh;
- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo quy định tại bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH STT Chứng chỉ Trình độ 1 TOEFL iBT 45 2 IELTS 5 3 Cambridge examination CAE 45 PET Pass with Distinction
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.