Sinh hoạt học thuật Bộ môn 04/08/2017

on .

Kính mời các Thầy/Cô dự buổi sinh hoạt học thuật của Bộ môn. 

Nội dung báo cáo: Tổng quan về BigData.
 
Người trình bày: ThS. Việt Ngữ.
 
Thời gian: 8h30, ngày thứ 6, 04/08/2017, phòng A311 trường ĐH CNTT.
 
Cám ơn Thầy/Cô.

Bảo vệ Chuyên đề Tiến sĩ thứ ba của NCS. Nguyễn Tấn Cầm

on .

Thời gian: Sáng thứ tư, 08giờ30 đến 10giờ00, ngày 28 tháng 06 năm 2017.

Địa điểm: Phòng A.311

Hội đồng:

STT Thành viên Vai trò
1 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh       Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Tuấn Nam Ủy viên thư ký
3 TS. Võ Văn Khang Ủy viên

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ NCS NGÀNH CNTT 06/2017

on .

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017 như sau:

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ: (xem file đính kèm)

Kết quả xét tuyển tiến sĩ: (xem file đính kèm).

Đăng ký phúc khảo tại : https://docs.google.com/a/uit.edu.vn/forms/d/1Mq_Ka1HdCGEtsy-pqPddPWh8o5DCPUULiE7rzFpAeBQ/edit

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trân trọng.

Link: http://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/ket-qua-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2017

SINH HOẠT HỌC THUẬT BỘ MÔN

on .

Kính gửi các thầy/cô và các NCS
 
Sáng thứ 6 tuần này ngày 26/05/2017 lúc 8h30, BM tổ chức sinh hoạt học thuật, gồm 2 báo cáo viên:
 
1. Thầy Nguyễn Văn Kiệt: b/c các kiến thức học tập 6 tháng tại Nhật
 
2. Thầy Nguyễn Tấn Cầm: b/c chuyên đề 3 về Đánh giá nguy cơ thất thoát thông tin
 
Mời các thầy/cô sắp xếp tham dự.
 
Địa điểm: A114, Trường ĐH CNTT.
 
Trân trọng.

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN NGHIÊN CỨU SINH NGHÀNH CNTT, 5/2017

on .

Ứng viên 1: Nguyễn Anh Tuấn

Tên đề tài: Tái cấu hình trong internet của vạn vật

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Trung Quân 

 

Ứng viên 2: Đặng Thái Thịnh

Tên đề tài: Mô hình dự báo chứng khoán dựa trên hệ khuyến nghị và khai phá dữ liệu

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Thuân