NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thư mời tham dự báo cáo học thuật của NCS. Nguyễn Tấn Cầm

on .

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin trân trọng thông báo về việc tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01" của NCS. Nguyễn Tấn Cầm để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

-         Thời gian: 10 giờ 00, sáng thứ sáu, ngày 11/05/2018.

-         Địa điểm: Phòng A.114, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Kính mong quý Thầy/Cô dành thời gian tham dự và đóng góp các ý kiến để NCS hoàn thành tốt luận án.

Tên luận án: ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ THẤT THOÁT THÔNG TIN NHẠY CẢM TRÊN THIẾT BỊ ANDROID

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Phạm Văn Hậu

Nội dung báo cáo:

(1)  Giới thiệu bài toán.

(2)  Hướng tiếp cận hiện tại và thách thức.

(3)  Mục tiêu và hướng tiếp cận của luận án.

(4)  Các công bố khoa học.

(5)  Kết luận và hướng phát triển.

Quý Thầy/Cô có thể xem bản đầy đủ luận án tiến sĩ tại văn phòng Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin (Phòng A.311). 

Trân trọng kính mời,

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

Sinh hoạt học thuật BM tháng 04/2018

on .

Kính mời thầy cô dự buổi sinh hoạt học thuật của BM. 

Chủ đề: Data Science
 
Người trình bày: PGS.TS Đỗ Phúc.
 
Phòng A311, thời gian: 10h45, ngày thứ tư 11.4.2018.
 
Trân trọng.

Tiểu ban xét tuyển dự bị tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin năm 2017 (tiếp theo)

on .

Tiểu ban gồm:
 
Thầy TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, 
Thầy PGS.TS Lê Trung Quân, 
Thầy TS. Nguyễn Anh Tuấn
 
tham gia Tiểu ban chuyên môn xét tuyển dự bị tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin năm 2017 như sau:

- Thời gian: 9 giờ, thứ năm ngày 26/10/2017.

- Địa điểm: Phòng A112, Tòa nhà A, Trường ĐHCNTT.

Tên ứng viên: Phan Thế Duy.

Tên đề tài: Xây dựng nền tảng phục vụ kiểm thử an toàn thông minh.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hậu.
 
- Bản đề cương sẽ được gửi đến các Quý Thầy sau.
 

Trân trọng,
TM Ban Thư ký,
Đỗ Thị Tuyết Minh.

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2017

on .

Tiểu ban gồm:
 
TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, 
TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, 
TS. Dương Minh Đức 

- Thời gian: 10 giờ, thứ hai ngày 23/10/2017.

- Địa điểm: Phòng A112, Tòa nhà A, Trường ĐHCNTT.

Tên ứng viên: Phạm Thế Anh Phú.

Tên đề tài: Khai thác tri thức trong mạng thông tin đa tạp hỗ trơ tư vấn nghiên cứu khoa học.

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Phúc.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ UIT 2017

on .

- Session 1 (Phòng A.116, Tòa nhà A)
 • A Method for Representation Logic Programming by Linear Algebra-NCS. Nguyễn Đình Hiển
 • Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Về Mô Hình Tìm Kiếm Văn Bản Tiếng Việt Dựa Trên Ngữ Nghĩa - NCS. Đỗ Thị Thanh Tuyền
 • Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Về Phương Pháp Lập Luận Để Trả Lời Câu Hỏi "Tại Sao" Tiếng Việt - NCS. Nguyễn Trọng Chỉnh
 • Phân Lớp Ảnh Đa Đặc Trưng và Ứng Dụng - NCS. Trần Sơn Hải
- Session 2 (Phòng đọc 2 - Thư viện, Tòa nhà A)
 • Building a Measure to Integrate Into a Hybrid Data Mining Method to Analyze the Risk of Customer - NCS. Đoàn Huấn
 • Tiểu luận Tổng quan “Hiện thực năng lực biểu đạt nội dung thông tin bằng tiếng Việt cho máy tính” - NCS. Trần Trung
 • Detect sensitive data leakage detection in pre-installed applications of Android custom ROMs - NCS. Nguyễn Tấn Cầm
 • SWUN-MINER: PHƯƠNG PHÁP MỚI KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN CÓ TRỌNG SỐ HỮU ÍCH - NCS. Bùi Danh Hường
Xin lưu ý các Anh Chị có báo cáo trong các oral session:
 • Các session sẽ được tổ chức song song.
 • Mỗi báo cáo tối đa 15 phút, bao gồm hỏi đáp.
 • Các báo cáo đã được gửi tới (có thể cần hiệu chỉnh nếu có yêu cầu của session chair và BTC) sẽ được in trong e-proceeding hội nghị.
Các Anh Chị NCS khác thu xếp tham dự các oral session. Sau khi kết thúc oral session, các NCS đã gửi poster sẽ chuyển sang poster session để trình bày kết quả NC tại vị trí poster của mình cho các Thầy Cô, khách mời, khách tham quan. Nước uống và trái cây sẽ được phục vụ suốt buổi. Poster đã được BTC in sẵn và đặt dọc hành lang từ Phòng A.116 tới Thư viện (Tòa nhà A).

Sau đây là toàn bộ chương trình Hội nghị, nếu các Anh Chị thu xếp được có thể tham gia từ phiên sáng.

Thời gian: 7h30 - 16h15 ngày 06/10/2017
+ Địa điểm: Phòng A116, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
+ Chi tiết chương trình hội nghị 
 
Phiên sáng: (Phòng A116)
 • 07:30 - 08:00: Đón khách 
 • 08:00 - 08:15: Khai mạc hội nghị
 • 08:15 - 09:00: Báo cáo mời phiên toàn thể 1 (Data Science), PGS. TS. Đỗ Phúc.
 • 09:00 - 09:45: Báo cáo mời phiên toàn thể 2 (IoT & Smart Environments), PGS. TS. Lê Trung Quân.
 • 09:45 - 10:00: Coffee Break
 • 10:00 - 11:30: Giới thiệu các chủ đề nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu tại UIT.
Phiên chiều:
 • 13:30 - 14:30: Parallel Sessions - Báo cáo Nghiên cứu sinh (02 sessions, Phòng A116 và Thư viện Trường)
  • 14:30 - 16:00: Poster Session (*) + Coffee.
 • 16:00 - 16:15: Bế mạc hội nghị

Xin cảm ơn quý Thầy Cô và các Anh Chị.