NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo mở các học phần tiến sĩ đợt 11/2014

on .

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông tin kết hợp với Khoa KHMT sẽ mở các học phần tiến sĩ trong đợt tháng 11/2014 như sau:
1. Hệ giải quyết các vấn đề thông minh và ứng dụng - 03 tín chỉ - học chiều thứ 2 - GV : PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao - 03 tín chỉ  - học sáng thứ 7 - GV : TS. Nguyễn Tuấn Đăng

Thời gian bắt đầu dự kiến : từ 22/11/2014
Địa điểm : Trường Đại học Công nghệ Thông tin - phường Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM
Kế hoạch học:
- Lý thuyết : 25 tiết (05 buổi)
- NCS tự học : 20 tiết
Hình thức thi:

- NCS nộp bài thu hoạch và trình bày báo cáo

Để thuận tiện cho việc đăng ký, các Anh/Chị có thể gửi lại phiếu đăng ký trước qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến hết ngày 14/11/2014.
 
Bảng giấy có thể gửi sau.

Trân trọng,
Ngô Tuấn Kiệt

Một điểm sáng trong nghiên cứu và đào tạo

on .

Cùng với Viện Toán học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội là một trong hai đại diện hiếm hoi của Việt Nam được tổ chức TWAS UNESCO công nhận là Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao (Centre of Excellence in the South) và được đưa vào chiến lược hợp tác (Associateship Scheme) của họ. Và trong mắt nhiều nhà khoa học vật lý tại Việt Nam, ITIMS được coi như một “điểm sáng” về đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu cơ bản.

Cấu trúc tóm tắt của một đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

on .

CẤU TRÚC TÓM TẮT CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1.      Tên đề tài luận án.

2.      Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

3.      Mục đích nghiên cứu của luận án

4.      Đối tượngphương pháp nghiên cứu

5.      Nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu

6.      Dự kiến kết quả đạt được

7.      Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án

8.      Các tài liệu tham khảo được sử dụng khi viết đề cương

9.      Phân bổ thời gian thực hiện đề tài luận án

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 đợt 2 năm 2014

on .

- Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911);
 
- Căn cứ Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 (Thông tư 35);
 
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài Chính, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Đề án 911;
 
- Căn cứ thông báo số 481/TB-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014
(Thông báo 481);
 
- Căn cứ thông báo số 1706/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Đại học Quốc gia TP. HCM về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014;
 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên (theo các đối tượng trên) và cử giảng viên đi dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ để phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị mình. 
 
Nội dung chi tiết: xem file đính kèm.
Biểu mẫu: xem file đính kèm.
 
Trân trọng.
 
Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN.