NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Cấu trúc tóm tắt của một đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

on .

CẤU TRÚC TÓM TẮT CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1.      Tên đề tài luận án.

2.      Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

3.      Mục đích nghiên cứu của luận án

4.      Đối tượngphương pháp nghiên cứu

5.      Nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu

6.      Dự kiến kết quả đạt được

7.      Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án

8.      Các tài liệu tham khảo được sử dụng khi viết đề cương

9.      Phân bổ thời gian thực hiện đề tài luận án

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 đợt 2 năm 2014

on .

- Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911);
 
- Căn cứ Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 (Thông tư 35);
 
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài Chính, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Đề án 911;
 
- Căn cứ thông báo số 481/TB-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014
(Thông báo 481);
 
- Căn cứ thông báo số 1706/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Đại học Quốc gia TP. HCM về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014;
 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên (theo các đối tượng trên) và cử giảng viên đi dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ để phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị mình. 
 
Nội dung chi tiết: xem file đính kèm.
Biểu mẫu: xem file đính kèm.
 
Trân trọng.
 
Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN.

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2014

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP. HCM thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 8 đợt 2 năm 2014 như sau:

1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01

2. Ngành Công nghệ thông tin, mã số 62 48 02 01

Điều kiện dự tuyển, hình thức xét tuyển, .... 

Xem chi tiết tại file đính kèm

Đại học Công nghệ thông tin với công tác đón tân sinh viên

on .

Ngày 14/8/2014, Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM đã cơ bản hoàn tất công tác tiếp nhận tân sinh viên khóa 9 năm học 2014 – 2015. Với hơn 850 hồ sơ nhập học, công tác tiếp nhận tân sinh viên năm nay được đánh giá là thành công và có nhiều cải tiến đáng kể so với những năm học trước.

Công tác chuẩn bị sẳn sàng đón tiếp tân sinh viên 2014 của các đơn vị.

Trường ĐH CNTT tổ chức gặp mặt phụ huynh tân sinh viên

on .

Với mong muốn phát huy nhiều hơn nữa sự gắn kết giữa Nhà trường và phụ huynh, cung cấp cho phụ huynh những thông tin cần thiết về các quy định học vụ, công tác học sinh sinh viên trong Nhà trường, đồng thời giới thiệu rộng rãi các chương trình đào tạo đặc biệt của Trường.

image002

TS. Vũ Đức Lung, Phó Hiệu trưởng phát biểu trong buổi gặp mặt phụ huynh