NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Ai dám nhập tiến sĩ “giấy” của Việt Nam?

on .

Một vấn đề đang rộ lên trên các báo tuần qua là xuất khẩu giáo sư, tiến sĩ. Việt Nam có khoảng 9.000 giáo sư và 24.300 tiến sĩ, nhiều nhất Đông Nam Á. Dư thừa giáo sư, tiến sĩ nhiều, cho nên tìm cách xuất khẩu cho đỡ phí.

Nói nghe cũng có lý. Việt Nam xuất khẩu được nông dân giỏi sang một số nước để làm “chuyên gia” hướng dẫn trồng các cây nông nghiệp. Vậy thì, xuất khẩu tiến sĩ, giáo sư là chuyện không có gì phải bàn. Nông dân còn xuất khẩu được, tiến sĩ chẳng lẽ không?

Thông báo mở các học phần tiến sĩ đợt 11/2014

on .

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông tin kết hợp với Khoa KHMT sẽ mở các học phần tiến sĩ trong đợt tháng 11/2014 như sau:
1. Hệ giải quyết các vấn đề thông minh và ứng dụng - 03 tín chỉ - học chiều thứ 2 - GV : PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao - 03 tín chỉ  - học sáng thứ 7 - GV : TS. Nguyễn Tuấn Đăng

Thời gian bắt đầu dự kiến : từ 22/11/2014
Địa điểm : Trường Đại học Công nghệ Thông tin - phường Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM
Kế hoạch học:
- Lý thuyết : 25 tiết (05 buổi)
- NCS tự học : 20 tiết
Hình thức thi:

- NCS nộp bài thu hoạch và trình bày báo cáo

Để thuận tiện cho việc đăng ký, các Anh/Chị có thể gửi lại phiếu đăng ký trước qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến hết ngày 14/11/2014.
 
Bảng giấy có thể gửi sau.

Trân trọng,
Ngô Tuấn Kiệt

Một điểm sáng trong nghiên cứu và đào tạo

on .

Cùng với Viện Toán học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội là một trong hai đại diện hiếm hoi của Việt Nam được tổ chức TWAS UNESCO công nhận là Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao (Centre of Excellence in the South) và được đưa vào chiến lược hợp tác (Associateship Scheme) của họ. Và trong mắt nhiều nhà khoa học vật lý tại Việt Nam, ITIMS được coi như một “điểm sáng” về đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu cơ bản.

Cấu trúc tóm tắt của một đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

on .

CẤU TRÚC TÓM TẮT CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1.      Tên đề tài luận án.

2.      Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

3.      Mục đích nghiên cứu của luận án

4.      Đối tượngphương pháp nghiên cứu

5.      Nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu

6.      Dự kiến kết quả đạt được

7.      Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án

8.      Các tài liệu tham khảo được sử dụng khi viết đề cương

9.      Phân bổ thời gian thực hiện đề tài luận án