NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Văn phòng Bộ môn KH&KTTT

on .

Kính chào quý Thầy/Cô và các anh/chị sinh viên,

Văn phòng bộ môn KH&KTTT đã chuyển đến vị trí mới như sau:

- Phòng Trưởng Bộ môn: A.311.

- Phòng Thư ký và Giáo vụ Bộ môn: A.313.

Trân trọng.

Thông báo cập nhật thời gian học môn "Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin" và môn "Thương mại điện tử"

on .

Thông báo đến học viên lớp Văn bằng Đại học thứ 2 về điều chỉnh thời gian học môn "Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin" và môn "Thương mại điện tử":

  • Thứ 6: ngày 06/11/2015, môn Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin bắt đầu lúc 9g00Chú ý: chỉ áp dụng vào thứ 6 tuần này, ngày 06/11/2015
  • Thứ 7: ngày 07/11/2015 và ngày ngày 14/11/2015: Môn Thương Mại Điện Tử sẽ bắt đầu lúc 7h30.