NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thời khoá biểu học kỳ 5 (đợt 2) của lớp Văn bằng 2

on .

Nội dung TKB trong file đính kèm.

VB2_TKB HOC PHAN 5 _DOT2.xls