NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo cập nhật thời gian học môn "Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin" và môn "Thương mại điện tử"

on .

Thông báo đến học viên lớp Văn bằng Đại học thứ 2 về điều chỉnh thời gian học môn "Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin" và môn "Thương mại điện tử":

  • Thứ 6: ngày 06/11/2015, môn Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin bắt đầu lúc 9g00Chú ý: chỉ áp dụng vào thứ 6 tuần này, ngày 06/11/2015
  • Thứ 7: ngày 07/11/2015 và ngày ngày 14/11/2015: Môn Thương Mại Điện Tử sẽ bắt đầu lúc 7h30.