NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo đổi phòng học

on .

 
Theo thông báo của Bộ phận quản lý phòng máy, ngày 22/8/2014 (thứ 6 tuần này) phòng C111 được mượn để tổ chức khóa học Scrum cho sinh viên, nên lớp Cử nhân VB2 CABD sẽ tạm thời chuyển lên học tại phòng máy C211. Các ngày khác vẫn học bình thường tại phòng máy C111.
 
Trân trọng.
 

Thụy An