Đội ngũ nhân sự

Viết bởi Võ Tấn Khoa on . Posted in Uncategorised

 

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
PGS.TS. Đỗ Phúc

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phan Nguyễn Thụy An

Chức vụ: Thư ký

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                          
ThS. Võ Ngọc Tân

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Văn Xanh

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thành Trung

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Tạ Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
CN. Phạm Thế Sơn

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KS. Võ Tấn Khoa

Chức vụ: Trợ giảng - Trợ lý

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.