Đội ngũ nhân sự

Viết bởi Võ Tấn Khoa on . Posted in Uncategorised

 

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Thay TA

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
PGS.TS. Đỗ Phúc
PGS.TS. Phuc

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phan Nguyễn Thụy An
Cô An

Chức vụ: Thư ký

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                          
ThS. Võ Ngọc Tân
Tân

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Thư

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Hồng Hải
Hải

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thành Trung
ThS.Trung

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
CH. Võ Tấn Khoa
Khoa

Chức vụ: Trợ giảng - Trợ lý

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
CH. Tạ Thu Thủy
Thuy

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Văn Kiệt
Kiet

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
CN. Phạm Thế Sơn
Sơn

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.