Thông báo phỏng vấn tuyển trình độ Cao học tháng 10.2019

on .

Thực hiện tại Quyết định số 12/ QĐ- HĐTSSĐH, ngày 30 tháng 09 năm 2019 về việc thành lập Tiểu ban chuyên môn xét tuyển trình độ cao học đợt 2 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh sau đại học kính mời Quý Thầy đến đánh giá, phỏng vấn tuyển đợt 2 năm 2019 như sau:
 
Thời gian: Lúc 9 giờ 00, sáng thứ ba, ngày 15/10/2019.
 
Địa điểm: Phòng A 114Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức).
 
 
TM. Ban thư ký Hội đồng TSSĐH đợt 2/2019.
Nguyễn Thị Diễm Thúy.