Young Talent Scholarship Programme 2019

on .

The Vingroup Innovation Foundation (VINIF) was established by Vingroup to support organizations and individuals in conducting scientific, technological and innovative research and development, aimed to bring in positive and sustainable changes for Vietnam.

Thông báo về việc thưởng công bố quốc tế năm 2019 của ĐHQG-HCM

on .

Kính gửi: - Quý Thầy/Cô,
              - Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên,
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên văn bản số 1927/ĐHQG-KHCN ngày, 25/10/2019 về việc Thưởng công bố quốc tế năm 2019 và Hướng dẫn "Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM".
 
Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô, Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên vui lòng xem file đính kèm.
 
Hồ sơ đề nghị xét thưởng nộp về Phòng ĐTSĐH&KHCN gồm:
 
1. Giấy đề nghị của cá nhân (đại diện nhóm), các thông tin liên quan đến xuất bản trực tuyến của công trình và thông tin về phân loại của tạp chí;
2. 01 bản in toàn văn công trình công bố
3. 01 bản LLKH theo mẫu R03 của ĐHQG-HCM (bản cập nhật mới nhất)
4. Các file pdf gửi về cho Phòng ĐTSĐH&KHCN theo địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
Hạn chót nhận hồ sơ: trước 11 giờ 00, ngày 11/11/2019.
 
Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.
Attachments:
Download this file (1927_DHQG_KHCN 25_10_2019.PDF)1927_DHQG_KHCN 25_10_2019.PDF[ ]1762 kB
Download this file (Bieu-mau-thuong-CBQT.doc)Bieu-mau-thuong-CBQT.doc[ ]90 kB

Xét tuyển trình độ tiến sĩ tháng 10.2019

on .

Thời gian họp Tiểu ban xét tuyển: 10 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2019.
 
Địa điểm họp: Phòng họp A112, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
 
Gồm 2 ứng cử viên:
 
1. Nguyễn Văn Kiệt
2. Phan Thế Duy
 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG
 
1. PGS.TS Nguyễn Đình Thuân
2. PGS.TS Lê Trung Quân
3. TS Ngô Đức Thành
4. TS Nguyễn Gia Tuấn Anh
 
Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ

on .

Dear Tuan Anh,
(and Cc Minh-Son Dao)
 
I am writing to you to inform you about a funding opportunity for female prospective PhD candidates and postdocs that may be of interest to some of your contacts such as master students and PhD graduates:

https://ual.sg/post/2019/08/19/phd-and-postdoc-fellowship-opportunity-faculty-for-the-future-fellowships/

The fellowship funds a PhD degree, while in case of a postdoc research it pays an allowance.
 
I am seeking eligible candidates who would be interested in pursuing a PhD degree in Singapore in GIS with me.
Can you please spread the word among potentially interested candidates in Vietnam?
Please let them know that they are free to contact me directly.
 
Best regards,
Filip


Dr Filip Biljecki ᐧ Assistant Professor, Department of Architecture & Department of Real Estate ᐧ School of Design and Environment ᐧ National University of Singapore ᐧ 4 Architecture Drive, Singapore 117566 ᐧ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ᐧ https://ual.sg ᐧ http://filip.biljecki.com ᐧ http://twitter.com/fbiljecki ᐧ https://scholar.google.com.sg/citations?user=jGqm4kEAAAAJ&hl=en